פינוי מושכר

עד לפני זמן לא רב, היה על בעלי דירות רבים המשכירים את דירותיהם לשוכרים, לעבור שבעה מדורי גיהינום, ע"מ לפנותם מהדירה עת שוכרי הדירה מפסיקים לשלם את שכר הדירה ואף "מתנחלים" בדירה השכורה ומסרבים לפנותה תוך היכרותם את מערכת המשפט העמוסה לעייפה.

ואם לא די בכך, הריי לעתים קרובות אותם שוכרים מפסיקים גם לשלם ארנונה מים וחשמל ואם בעל הדירה לא שינה את שם המחזיק בדירה ברשות המקומית/חברת החשמל לשמו של השוכר עלולים גם חובות אלו לחול על בעל הדירה.

ובמילים פשוטות, המצב "שיחק" לידיהם של אותם שוכרים כאשר המשפט התנהל לו במשך שנים ולאחריו הליכי הוצל"פ ממושכים, ובל נשכח כי בכל התקופה הזו השוכר היה ממשיך להתגורר במושכר מבלי לשלם שכר דירה, ולעומתו בעל הדירה ממשיך ומשלם אגרות לבתי משפט/הוצל"פ שכ"ט עו"ד ועוד.

כאמור, המצב המשפטי שונה עם היכנסו לתוקף של תיקון מס' 2 לתקנות סדר הדין האזרחי .
התקנות קובעות, כי לתביעת פינוי מושכר תינתן הכותרת "תביעה לפינוי מושכר", התביעה לא תכלול סעדים נוספים בשל אותה עילה והתובע יהיה רשאי לתבוע סעדים נוספים בשל אותה עילה בהליך נפרד וללא צורך בקבלת אישור מבית המשפט לפיצול סעדים.

כלומר, המשכיר רשאי לתבוע את פינוי הדירה, בהליך מהיר ונפרד מהתביעה הכספית שבד"כ מתלווה לתביעת הפינוי בשל כך שהשוכר הפסיק לשלם שכר דירה, מבלי לאבד את זכותו לתבוע את החוב הכספי בגין אי תשלום שכר הדירה והנזקים שנגרמו לדירה בהליך נוסף.
בכתב תביעה לפינוי מושכר, על התובע להגיש גם את כל המסמכים כגון – תצהירי עדות ראשית , חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות וכל מסמך הנוגע לתביעה עם הגשת התביעה. כך גם על הנתבע לעשות כאשר יגיש כתב ההגנה.

התקנות אוסרות על הנתבע להגיש תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי.

משך הזמן לניהול תביעה לפינוי מושכר קוצר באופן משמעותי מסדרי הדין הרגילים ונקבע על 60 ימים .
על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום קבלת התביעה. על בית המשפט לקבוע מועד לדיון בתביעה שלא יהיה מאוחר מ-30 ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק.

אין ספק שהשינוי שם קץ "להפקרות" ששררה עד כה בכל הקשור לפינוי שוכרים בעייתיים "ומתנחלים" .

חשוב להדגיש כי כל השינוי בתקנות כמפורט לעיל אינו חל על תביעה לפינוי מושכר לפי חוק הגנת הדייר.

הערה:
האמור לעיל נועד למידע כללי וראשוני בלבד ואינו משמש בשום מקרה כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי. ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.

האמור ליל נכון למועד כתיבתו בלבד, ונכונותו עלולה להשתנות.