אלימות במשפחה- צווי הגנה

צו הגנה כשמו כן הוא, אמצעי בחוק המאפשר להגן על אדם מפני אדם אחר בשל אירוע של אלימות פיזית או מילולית, איומים, התעללות פיזית, נפשית או התנהגות שאינה מאפשרת ניהול חיים תקינים בתוך המשפחה.
במסגרת צו הגנה ניתן להטיל על אדם תנאים ומגבלות כגון הרחקה ממקום או מאדם, איסור להימצא במקום מסוים או להימנע מלהיכנס למקום מסוים, להימנע מיצירת קשר בכל דרך עם מבקש הצו, להימנע מלהחזיק נשק, ולחייבו להפקיד ערבות כספית לכך שיקיים את המגבלות שהוטלו עליו במסגרת הצו.
תוקף צו ההגנה יהיה לשלושה חודשים אשר בסופם ניתן להאריך את תוקפם של התנאים הללו באמצעות בקשה נוספת לבית המשפט ועד לתקופה מרבית של שנה.

רצוי מאוד שהבקשה להוצאת הצו תוגש בסמוך לאירוע המצדיק את הטלת הצו. שכן בחלף זמן רב מיום האירוע, קיים סיכוי גבוה כי בית המשפט ידחה את הבקשה .
בתי משפט השלום, בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבני הם המוסמכים בין השאר לתת צווי הגנה.
לעו"ד ונוטריון אלברט טייב, גם בשל היותו גמלאי של משטרת ישראל מתחום החקירות, ידע וניסיון רב בייצוג בהוצאת צווי הגנה ובביטול צווי הגנה במקרים בהם הוצאו צווי הגנה שלא בצדק.

ניתן להרחיב בקריאת "חוק למניעת הטרדה מאיימת במשפחה תשנ"א 1991".